Program ośrodka


Proponujemy Państwu szkolenie w zakresie podstaw jazdy konnej w specjalnościach:

 Klasa A  - szkolenie podstawowe
 Klasa B  - jazda terenowa
 Klasa C  - ujeżdżenie konia
 Klasa D  - skoki przez przeszkody

Można wykupić dowolną ilość lekcji jazdy konnej w wybranych przez siebie terminach zgodnie z rozkładem zajęć Ośrodka.

Pojedyncza lekcja jazdy konnej trwa 60 min. Pierwsze lekcje prowadzone są indywidualnie na lonży.


jazdy prowadzone są przez uprawnionych, kompetentnych i sympatycznych instruktorów.

  - instruktor Barbara Dubielewicz
  - instruktor Elżbieta Greszczuk-Zabawka
  - instruktor Aleksander Dubielewicz